TRADUCCIÓ JURADA

Les traduccions jurades (també anomenades traduccions oficials o traduccions certificades en altres països) són documents amb caràcter oficial que s’han de presentar davant d’un estament públic. Perquè siguin vàlides, les traduccions han de portar el segell i la certificació corresponent del traductor jurat que les ha realitzat.

A Espanya, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación és competent per a la concessió del títol de traductor jurat per a totes les comunitats autònomes on no hi ha llengües cooficials. En el cas de Catalunya, la Direcció de Política Lingüística de la Generalitat és l’encarregada d’habilitar els traductors jurats per a la llengua catalana; per al gallec és la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia i per a l’eusquera l’Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza (Viceconselleria de Política Lingüística) del Govern del País Basc.

Quin tipus de documents són objecte d’una traducció jurada?

Solen ser objecte de traducció jurada documents de l’àmbit jurídic (contractes, sentències, escriptures notarials, partides de naixement o matrimonials, etc.), però també financer (comptes anuals) i científic (assajos clínics, protocols). També és habitual sol·licitar traduccions jurades de documents de l’àmbit de l’educació (diplomes, certificats d’estudis, expedients acadèmics).

Hi ha una infinitat de situacions en les quals s’exigeixen traduccions jurades. La teva empresa es presenta a una licitació internacional. Vas a treballar a un país estranger. Et cases i la teva parella és estrangera. El teu fill vol a anar a estudiar la carrera a un altre país…

Et recomanem que contactis l’organisme o l’administració que et sol·licita la documentació per assegurar-te de quines traduccions jurades t’exigirà.

A Traductam portem més de 20 anys dedicant-nos a la traducció jurada. Montse és traductora-intèrpret jurada de francès-espanyol i Martine és traductora jurada de francès-català i d’espanyol-català. Per a altres llengües, comptem amb un equip de col·laboradors format per traductors jurats de plena confiança. Com nosaltres, tenen una àmplia experiència en els seus camps d’especialització.

Las traducciones juradas (también denominadas traducciones oficiales o traducciones certificadas en otros países) son documentos con carácter oficial que deben presentarse ante un estamento público. Para que sean válidas, las traducciones deben llevar el sello y la certificación correspondiente del traductor jurado que las ha realizado.

ESPECIALITATS DE TRADUCCIÓ JURADA

Al llarg dels nostres 20 anys de professió, hem dut a terme projectes de tot tipus, però aquests són els nostres principals camps d’especialització en l’àmbit de la traducció jurada.

METODOLOGIA DE TRADUCCIÓ JURADA

Des de la sol·licitud de pressupost fins al lliurament de la traducció jurada, poden passar unes hores o uns dies en funció de les característiques i la urgència del projecte. Però cada projecte de traducció jurada que ens confien els nostres clients segueix el mateix flux de treball. I sempre som puntuals en els lliuraments.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

QUINS DOCUMENTS NECESSITES TRADUIR?

Tant si tens clar els documents que requereixen una traducció jurada, com si et cal assessorament, estarem encantades d’ajudar-te.