INTERPRETACIÓ JURADA

Les interpretacions jurades són aquelles que es fan a jutjats, jutjats de pau, notaries o comissaries de policia. Es tracta de traduir de forma fidel allò que diu un testimoni o un investigat.

A Espanya, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación és competent per concedir el títol de traductor i intèrpret jurat per a totes aquelles comunitats autònomes on no hi ha altres llengües cooficials. En el cas de Catalunya, la Direcció de Política Lingüística de la Generalitat és l’encarregada d’habilitar als intèrprets jurats per a la llengua catalana; per al gallec és la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia i per a l’eusquera, la Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza (Viceconselleria de política lingüística) del Govern basc.

A Traductam portem més de 20 anys dedicant-nos a la traducció i interpretació jurades. Montse és traductora i intèrpret jurada de francès-castellà i Martine és traductora jurada de francès-català i de castellà-català. Per a altres idiomes, comptem amb un equip de col·laboradors format per traductors i intèrprets jurats de total confiança. Com nosaltres, tenen una gran experiència en els seus àmbits d’especialització.

ESPECIALITATS D’INTERPRETACIÓ JURADA

Durant aquests 20 anys de professió, hem dut a terme projectes de tot tipus, però aquests són els nostres principals àmbits d’especialització en l’àmbit de la interpretació jurada:

LA NOSTRA METODOLOGIA D’INTERPRETACIÓ JURADA

Com per a la interpretació de conferències, en el cas d’una interpretació jurada, l’intèrpret s’ha de familiaritzar amb el tema del litigi. En els judicis s’empren termes jurídics, és clar, però també tota la terminologia pròpia de l’afer tractat. Per això és important rebre tota la documentació possible abans per saber qui és qui i familiaritzar-se amb el tema. És interessant també reunir-se amb l’advocat perquè ens expliqui tots els detalls.

FASE 1

FASE 2

NECESSITES ELS SERVEIS D’UN INTÈRPRET JURAT?

Si has de fer front a un judici on alguns dels intervinents és estranger, no dubtis a trucar-nos o escriure’ns per demanar-nos un pressupost d’interpretació jurada.

Per preparar el pressupost hem de tenir en compte diversos elements: la durada del judici (dies o hores), la llengua des de la que cal traduir i la data prevista de la vista.